Курс за WordPress

Учебна програма за курса WordPress

    Какво предствлява WordPress. Възникване и версии. Предимства и недостатъци.

     Инсталиране на WordPress по два начина със и без Fantastico.
    Първоначални настройки и конфигуриране на ситемата.
    Създаване на страници WordPress
    Създаване на публикации категории публикации и
    Създаване на менюта и работа с тях
    Инсталиране и работа с различни wordpress gadgets
    Запознаване с wordpress themes, преминаване от една към друга
    Инсталиране и работа с различни wordpress plugins
    Инсталиране и работа с различни wordpress plugins предназначени за по добро SEO
    Създаване на форум във вашият сайт посреством wordpress forum plugin
    Инсталиране и работа галерий
    Използване на WordPress като платформа на онлайн търговия

В момента има 10  гости и няма потребители и в сайта

Виртуален Офис София

SFbBox by

Контакти

office@bg-trust.com

гр. София, жк. Младост-3,

бул. Александър Малинов 51 ,

Бизнес център "КРИТ"