Финансово разузнаване

 

Все още у нас финансовото разузнаване се възприема като културна кражба на чужди бизнес тайни. Но всъщност това не е така. Финансовото разузнаване се практикува при стриктно спазване на законите, без да се допускат нарушения на условни, авторски и други права.

Тайната на успешния бизнес е в познаването на онова, което не знаят другите.

Нашата основна задача е да предоставяме своевременно на своя клиент достоверна и актуална информация, която му е необходима за успешно и безопасно управление на бизнеса. С наша помощ вие ще можете да увеличите конкурентноспособността и доходността на своята компания и да минимизирате следните рискове:

 

- Рискове свързани с налагането на санкции от страна на държавните контролиращи органи.

- Рискове свързани с кредитни задължения от страна на неплатежоспособни компании или некоректни фирми (измамници)

- Рискове свързани със сътрудничество с контрагенти с негативна делова репутация

- Рискове свързани с въвеждането на вашия бизнес в качество на инвеститори или партньори, хора или компании, преследващи неправомерни цели, като например - отнемане на бизнеса под една или друга форма.

 

В нашата компетенция са включени: конкурентно разузнаване, бизнес разузнаване, икономическа безопасност, риск мениджмънт, маркетингови проучвания, маркетингово разузнаване, иновационно и технологично разузнаване, борба с измами, проучване на конкуренти, борба с нелоялна конкуренция и др.

 

Предлагаме следните услуги за финансово разузнаване:

  1. Предоставяне на данни и поверителна информация за клиенти и партньори, с цел предотвратяване на измами от тяхна страна. Събиране на информация за незаконни или неетични финансови действия от страна на партньора, клиента или конкурента.

По този начин намаляват рисковете от загуби, причинени от действията на недобросъвестни предприемачи и криминални елементи.

 

  1. Разобличаване и разкриване на потенциални сътрудници и партньори, както и служители на компании и фирми партньори.

 

  1. Събиране на всяка значима бизнес информация с минимална загуба на време и пари.

 

  1. Детективски услуги в издирване на длъжници. Нашите лицензирани частни детективи извършват търсенето на длъжниците според закона за детективска дейност. Констатиране на извършени незаконни финансови действия спрямо партньор, конкурент, съдружник, клиент или държавна институция. Установяване на актуалното местопребиваване на длъжника.

 

  1. Установяване на финансовото състояние на длъжника:

- Отчет на парични потоци

- Печалби на дадена компания

- Разходи на дадена компания или фирма

- Дългове към банкови и небанкови институции

- Дългове към държавни институции и бюджета

- Дългове към партньори, клиенти, дистрибутори и др.

- Прогнозиране на възможно развитие на действията на длъжника

 

6.Събиране на информация от маркетингов характер. Функционираща система за мониторинг на външната среда. Тя има за цел да установи както рисковете, така и възможностите в бъдеще. Тази информация постъпва към ръководителите на компаниите неопределено време преди началото на едно или друго събитие. Това дава възможност за подготовка и адекватно реагиране в предстоящата ситуация.

       

      

В момента има 11  гости и няма потребители и в сайта

Виртуален Офис София

SFbBox by

Контакти

office@bg-trust.com

гр. София, жк. Младост-3,

бул. Александър Малинов 51 ,

Бизнес център "КРИТ"