Данък “лихва“ вече е в действие

В крайна сметка се оказа, че данък “лихва“ вече е в действие и работи. С новия данък, обложени ще бъдат не само нови, но и по-стари депозити. Тази информация беше уточнена преди часове от депутати на ГЕРБ, макар първоначално Димитър Главчев - председателят на бюджетната комисия към парламента,  беше заявил, че данък върху лихви за минали периоди не трябва да се начислява. В последствие той се поправи и обясни изчерпателно, че ще се облагат с данък лихвите за минали периоди. Главчев посочи и причината, според която данъкът се начислява в момент на получаване на доходи. По този начин депозити направени преди влизането в сила на новото решение за новия данък, чието падежно число е след 1 януари 2013 година, ще бъдат облагани от новия 10% данък върху лихвите начислени за целия изминал период. Единственият възможен вариант за компромис, който би могъл да се направи е да се предоговорят условията по сключените договори с банките, ако те позволят изобщо такива преговори и се съгласят да начисляват лихви до края на 2012 година.


Според внесения от Министерски съвет законопроект за промяна на Закона за ДДС, доходи от лихви ще се считат за придобити към дата на начисляването им. Това предизвика множество коментари, според които новият данък, ще облага лихви от депозити, направени през предходни години, а падежът им е през 2013 година. Без значение колко отдавна са депозирани сумите, ако са с падеж за 2013 година, те със сигурност ще бъдат засегнати от новия данък. Реално налогът няма да засегне доходност, чийто падеж е преди 2013 година. Оказа се, че тези които имат депозити с така нареченият дълъг матуритет или с прости думи – дългосрочно депозиране на сума, ще бъдат в някаква степен ощетени, защото срочните влогове се изплащат с натрупаната лихва в края на срока на договора с банката – на падежно число, а новия данък от 10%, ще облага цялата натрупана печалба.  Същото важи и за български граждани, които са направили депозити с капитализираща се лихва, те също ще изгубят част от печалбата, която бе натрупана преди 1 януари на 2013 година, тъй като доходите от лихвите на този вид влогове, се прибавя към главницата на кратки срокове, които най-често са на тримесечие, шестмесечие или една година, тоест - те също ще платят 10% данък върху печалба отчетена през 2013 година. По-голяма ще е загубата за граждани, които решат да прекратят договорите си с банките преди  датата 31. 12. 2012 година. При прекратяване на договор за дългосрочен депозит /матуритет/, автоматически се губи доходността от депозираната сума и тя ще бъде олихвена само от 0,1% до 0,5%, колкото всъщност осигурява една разплащателна сметка. Ако сте с депозит с капитализираща се лихва, то ще загубите доходност само за последния период.

В момента има 15  гости и няма потребители и в сайта

Виртуален Офис София

SFbBox by

Контакти

office@bg-trust.com

гр. София, жк. Младост-3,

бул. Александър Малинов 51 ,

Бизнес център "КРИТ"