Предлаганите услуги от ENERGY TRUST

Съставяне на по дробен анализ на потреблението на електроенергия – подробният анализ е задължителен в такива ситуации, защото той спомага за ясното проследяване на потреблението на електроенергия до най-малкия детайл. Представители на фирмата са професионалисти и създават този анализ за удобството и спокойствието на клиента;
    Оценяване на позитивите от евентуално включване на свободния пазар – включването към свободния пазар има много позитиви, които фирмата внимателно ще оцени и представи на своите клиенти. При решение за преминаване към тази стъпка от  ENERGY TRUST получавате пълна подкрепа и съдействие за осъществяването за процедурата по регистрацията на фирмата;
    Консултация и пълно съдействие за процедурата по регистрация на вашата фирма към свободния пазар на електроенергия – възможно е да се премине от регулиран към свободен пазар.

За тази цел, обаче е нужно да се направи регистрация, която е към ЕСО (Електроенергиен системен оператор). Регистрацията става при мрежовия оператор, към който се води клиента по договор. За извършване на този процес са нужни няколко вида документи и срок от един месец. Нужните документи за осъществяване на процеса на преминаване от регулиран към свободен пазар са следните: пълномощно, което е заверено от нотариус, заявление за достъп, което позволява на клиента да бъде свързан с конкретния мрежови оператор. Нужни са още декларация за присъединяване към конкретната енергийна група и две удостоверения (за липса на задължения с просрочен срок и договор за пакета включващ всички услуги). След като мине един месец се изчаква одобрение от ЕСО, които публикуват списък със своите одобрени клиенти;
    Своевременно вие бивате осведомявани за всички законови промени и изисквания  на вътрешния пазар на електроенергия – възможно е да настъпят законови промени по отношение изисквания на вътрешния пазар. Специалистите на  ENERGY TRUST следят внимателно за всеки един детайл, който може да е в плюс или минус за пазара на електроенергия и благоденствието на своите клиенти;
    Съставяне на прогноза и балансов отчет за потреблението на електроенергия – независимо какъв е бизнесът, задължително се прави предварителна прогноза, която е свързана с планиране на възможностите и данните за потреблението на електроенергия. Такава ще получите и от Сън Тех Проджект, които ще ви представят пълен прогнозен план за евентуалното потребление на електроенергия;
    Онлайн система за мониторинг и наблюдение на потреблението на електроенергията с пълен достъп 24 часа – това е една от най-добрите и иновативни идеи на новия век. Всеки клиент може спокойно да проследи потреблението на електроенергия, когато пожелае. Няма нужда от допълнителни разговори, чакане и излишни нерви. Онлайн системата е добре оформена и всичко е направено за улеснение на клиента при достъп;
    Съдействие при процедурата за присъединяване към електроенергийната система – освен помощ и съдействие при включването към свободния пазар, вие ще получите такава и при процедурата за присъединяване на електроенергийната система. Висококачественото обслужване и опитът са гарантирани от страна на  ENERGY TRUST. Това са основните фактори, които фирмата използва за привличане на клиенти. Няма нужда от притеснение при непознаване на част от стъпките;

    Намаляване на разходите за електроенергия между 10 и 35% в зависимост от мощностите, които биват консумирани и вашият клиентски профил –  ENERGY TRUST има структурна политика, която включва иновативни методи за редуциране на процентното съотношение на разходите за електроенергия спрямо консумираната мощност. Така всеки клиент може да се възползва от добрите възможности, които фирмата предлага. Намаляването на разходите е един от най-големите позитиви в сферата на развитие на този бизнес.

enregy

В момента има 44  гости и няма потребители и в сайта

Виртуален Офис София

SFbBox by

Контакти

office@bg-trust.com

гр. София, жк. Младост-3,

бул. Александър Малинов 51 ,

Бизнес център "КРИТ"