Търговия с електроенергия на свободния пазар

Енергийните пазари се занимават конкретно с търговия и доставка на електроенергия.
Енергийният пазар може да се отнася конкретно към традиционния пазара за електроенергия, но също така може да засяга и други източници на енергия.

Енергийното развитие на всяка една страна зависи от енергийната политика на държавата. Тя трябва да насърчава развитието на енергийния отрасъл в условията на конкуренция от страна на други страни.
До 1970 г., когато енергийните пазари претърпяха драматични промени, основната структура беше базирана на монополното управление. Повечето петролни резерви са били контролирани от съюза „Седемте сестри“. Това са петролни компании в САЩ и Великобритания. Обстоятелствата се променят значително след промените от 1973 г., тъй като влиянието на ОПЕК (Организация на страните износителки на петрол) се разраства и последствията от петролната криза от 1973 г. засяга енергийните пазари.

От икономическа гледна точка електроенергията е стока, която може да бъде закупена, продадена и търгувана. Много от сделките за електроенергия са краткосрочни, защото дългосрочните сделки в тази променяща се постоянно икономика могат да бъдат нестабилни и неизгодни за някоя от страните.

Пазарни оператори или независими лица имат функцията за осъществяването на сделката за електроенергия между две страни. Те се явяват като посредник за изясняването на детайлите по процеса.

Стоките на пазара на електроенергия, най-често биват два типа: сила и енергия. Силата е отмерена с нетния коефициент на електрическия трансфер във всеки един момент. Мерната единица е мегавата (MW). Енергията е ток, който през отмерена точка за даден период от време и се измерва в мегават часа (MWh). 
Пазарите свързани с енергопотреблението биват търгувани на определени интервали от време, които могат да варират между 5 и 60 минути. Енергийните оператори на пазара гарантират за надеждността, регулирането, определянето на мощността и оперативния резерв. Електросистемите са преструктурирани в цял свят и по този начин се отварят пазарни ниши за електроенергийни ниши. Един от българските представители на енергийния пазар се нарича ENERGY TRUST.

В момента има 22  гости и няма потребители и в сайта

Виртуален Офис София

SFbBox by

Контакти

office@bg-trust.com

гр. София, жк. Младост-3,

бул. Александър Малинов 51 ,

Бизнес център "КРИТ"